Društvo

Društvo za celično in tkivno inženirstvo Slovenije je bilo ustanovljeno 4.1.2005. Ustanovitev je plod desetletnega dela na področju tkivnega inženirstva v Sloveniji, ki je pripeljalo do klinične uporabe avtolognih hrustančnih in kostnih celic. Področje celičnega in tkivnega inženirstva se v zadnjih letih naglo razvija in postaja v razvitem svetu pomembna veja regenerativne medicine, saj ponuja možnosti za učinkovito zdravljenje oz. obnovo poškodovanih ali okvarjenih tkiv in s tem povrnitev njihovega normalnega delovanja.

Osnovni namen društva je povezati slovenske raziskovalne in klinične ustanove, raziskovalne skupine ter posameznike, ki se pri svojem delu kakorkoli srečujejo s celičnim ali tkivnim inženirstvom bodisi na področju bazične znanosti bodisi pri klinični uporabi.

Verjamemo, da samo trdne povezave strokovnjakov s področij medicine, biotehnologije, farmacije in drugih ved, ki se dotikajo področja celičnega in tkivnega inženirstva, vodijo od novih idej in raziskav do končnih produktov, ki bodo lahko služili dobrobiti ljudi in njihovega okolja. Poleg tega želimo, da društvo s svojim delovanjem:

  • spremlja s svojim delovanjem strokovni napredek v celičnem in tkivnem inženirstvu doma in v svetu,
  • spodbuja individualno izobraževanje in usposabljanje svojih članov,
  • spodbuja znanstveno-raziskovalno delo,
  • razvija slovensko terminologijo.

Člani upravnega odbora:

Predsednik: prof. Matej Drobnič, dr. med.

Tajnik:           dr. Matija Veber

Član:               doc. dr. Nevenka Kregar Velikonja

Član:               doc. dr. Elvira Maličev

Član:               dr. Mirjam Froehlich

Član:               prim. Damjan Radosavljević, dr. med.

Član:               dr. Miomir Knežević

Blagajnik:      prof. dr. Mateja Erdani Kreft

Člani nadzornega odbora:

izr. prof. dr. Matjaž Jeras, mag. farm.

prof. dr. Primož Rožman, dr. med.

prof. dr. Tamara Lah Turnšek

dr. Lenart Girandon

Pravila društva