Strokovno srečanje 24. april 2019

Novosti v pridobivanju in možnostih uporabe mezenhimskih matičnih celic (MSC) v ortopediji (Vabilo SLO/ITA)

Na Ortopedski kliniki UKC Ljubljana je 24. aprila 2019 potekalo strokovno srečanje z naslovom “Novosti v pridobivanju in možnostih uporabe mezenhimskih matičnih celic (MSC) v ortopediji”, ki ga je DCTIS organiziralo v sodelovanju s konzorcijem projekta ARTE. Po uvodnem pozdravu predstojnika Ortopedske klinike UKC Ljubljana, prof. dr. Vaneta Antoliča, je zbrane udeležence nagovoril še predsednik DCTIS, izr. prof. dr. Matej Drobnič. Za dolgoletno vodenje društva se je posebej zahvalil predhodnemu predsedniku DCTIS, prim. Damjanu Radosavljeviču.

Predavatelji na srečanju: doc. dr. Klemen Stražar, izr. prof. dr. Matej Drobnič, prof. dr. Matjaž Jeras, dr. Lenart Girandon, prof. dr. Francesco Curcio in dr. Antonio Sfiligoj.

V uvodnem predavanju je izr. prof. dr. Matej Drobnič predstavil problematiko zdravljenja hrustančnih lezij v kolenskem sklepu in poudaril pomembne razlike z drugo pogosto indikacijo – osteoartritisom. Prikazal je svoje izkušnje z zdravljenjem hrustančnih lezij s filtriranimi mezenhimskimi matičnimi/stromalnimi celicami (MSC) iz kostnega mozga, ki ga na Ortopedski kliniki UKC Ljubljana izvajajo od leta 2014 naprej. Ta pristop zdravljenja je ocenil kot uspešnega, pri čemer je izpostavil majhno število ponovnih operacij zaradi zapletov.

V drugem predavanju je doc. dr. Klemen Stražar iz Ortopedske klinike UKC Ljubljana predstavil posebne primere patologij kolka, kot so: avaskularna nekroza kolčne glave, utesnitveni sindrom kolka in delaminacija pri hrustančnih lezijah. Predstavljeni so bili tudi različni pristopi zdravljenja kolčnih patologij z MSC, pri čemer se je v klinični praksi najbolj izkazalo zdravljenje avaskularne nekroze kolčne glave s koncentriranim aspiratom kostnega mozga, medtem ko so pri ostalih indikacijah študije še v fazi dokazovanja učinkovitosti. Predstavljene so bile tudi izkušnje pri uporabi MSC za zdravljenje kolčnih patologij na Ortopedski kliniki.

Doc. dr. Klemen Stražar

Prof. dr. Matjaž Jeras s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani je nato predaval o problematiki  zakonodaje EU na področju nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno zdravljenje. V predavanju so bila sistematično predstavljena odprta vprašanja pri specifičnih določilih, med drugim: definicija nerutinske priprave, upoštevanje standardov kakovosti, uporaba zdravil v drugih državah članicah in uporaba izven bolnišnic ter ekskluzivna odgovornost zdravnika pri uporabi nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno zdravljenje. Še posebej so bile izpostavljene razlike med različnimi državami članicami pri interpretaciji teh določil.

V naslednjem predavanju je dr. Lenart Girandon iz podjetja Educell d.o.o. predstavil značilnosti izolacije MSC iz kostnega mozga in maščobnega tkiva. Pokazal je, da je iz maščobnega tkiva sicer možno pridobiti več MSC, vendar imajo MSC iz kostnega mozga večjo sposobnost diferenciacije v hrustančno tkivo. Poudaril je, da je torej pomembno izbrati ustrezen vir celic glede na predviden namen uporabe. Predstavljena je bila tudi možnost izolacije MSC iz sinovijske membrane, katerih uporaba se v zadnjem času preučuje v vse več raziskavah.

Prof. dr. Francesco Curcio iz Univerze v Vidmu (Italija), je v uvodu svojega predavanja najprej izpostavil problematiko na področju poimenovanja MSC, pri čemer se velikokrat neutemeljeno uporablja izraz matične celice, in predlagal, da je bolj ustrezno poimenovanje mezenhimske stromalne celice.  V nadaljevanju je razložil, da je pri sveže izoliranih celicah težko zagotavljati enako kvaliteto celičnih pripravkov in da je to laže doseči z gojenjem celic v laboratoriju.  Takšni celični pripravki se potem uvrščajo med zdravila za napredno zdravljenje, kar pa je povezano z večjimi stroški zdravljenja. Avtomatizirano gojenje MSC v bioreaktorju je bilo predstavljeno kot sodoben pristop k zmanjševanju stroškov pri proizvodnji zdravil za zdravljenje osteoartritisa.

V zadnjem predavanju je dr. Antonio Sfiligoj iz podjetja VivaBiocell S.p.A. (Italija) predstavil Interreg projekt ARTE, v katerem na slovenski strani sodelujejo še Fakulteta za Farmacijo Univerze v Ljubljani, Tehnološki park Ljubljana in Ortopedska bolnišnica Valdoltra.  Namen projekta je v čezmejnem območju z Italijo ustvariti okolje, ki bo omogočalo napredek pri izvajanju inovativnih terapij v regenerativni medicini.  Del projekta bo tudi gojenje MSC iz maščobnega tkiva v avtomatiziranem zaprtem bioreaktorju. Namnožene MSC bodo uporabljene za zdravljenje osteoartritisa v dveh bolnicah v Italiji in Sloveniji.

Dr. Antonio Sfiligoj

Po koncu predavanj je sledila odprta razprava med predavatelji in ostalimi udeleženci strokovnega srečanja.

Predavanja in predavatelji:

Welcome and introduction

Filtered BMAC and various biomaterials in the treatment of cartilage lesions in the knee 
izr. prof. dr. Matej Drobnič, Ortopedska klinika, UKC Ljubljana, predsednik DCTIS

Potential of autologous MSCs in treatment of hip pathology 
doc. dr. Klemen Stražar, Ortopedska klinika, UKC Ljubljana

Regulatory frame and open questions in the field of advanced therapy medicinal products prepared on a non-routine basis
prof. dr. Matjaž Jeras, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

Sources of MSCs for cellular therapies in orthopaedics
dr. Lenart Girandon, Educell d.o.o., Trzin

Automated manufacturing of advanced therapies medicinal products for osteoarthritis
prof. dr. Francesco Curcio, Dept. of Medical and Biological Sciences, University of Udine, Italy

ARTE-project Interreg Italy-Slovenia 
dr. Antonio Sfiligoj, VivaBioCell S.p.A., Udine, Italija

Zaključek s pogostitvijo